Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 19th, 2009

Catalogue sứ men lam Khanh Hy trang 4

Trong catalogue của Guest & Gray này hầu hết các món đồ sứ đều trên 800 Bảng Anh ( giá tham khảo quốc tế) chỉ dùng để minh họa thêm cho bài post Đồ sứ men lam đời Khang Hy và giúp các nhà sưu tập nhận biết dáng , sắc men và motif trang trí thường dùng cho loại sản phẩm này. Bao gồm 4 trang. Mổi file hình khá lớn, download về xem rất rỏ. Click trên hình để xem full size

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »

Older Posts »