Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘VIDEO – SLIDE SHOW’ Category

This slideshow requires JavaScript.

 

 

*MỤC LỤC  – VIDEO – SLIDE SHOW

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »

This slideshow requires JavaScript.

*MỤC LỤC  – VIDEO – SLIDE SHOW

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »

DANH MỤC TỔNG HỢP

*Hình chụp nghệ thuật một số tượng và đầu tượng Phật cổ các nước của Brian English

*Hình Ảnh Cổ vật Thời Đông Sơn

*Tiêu bản Gốm Cổ Trung Quốc 1

*Tiêu bản Gốm Cổ Trung Quốc 2

*Tiêu bản Gốm Cổ Trung Quốc 3

*Tiêu Bản Gốm Cổ Trung Quốc 4

*Tranh vẽ Của Hitler

 *Tranh Đông Hồ

*Chùa VN

*Chùa Miền Bắc  VN 2

*Chùa Miền Bắc VN 3

*Chùa Miền Bắc VN 4

*Chùa Miền Bắc VN 5

*Gốm Sứ VN trong tàu cổ Cù Lao Chàm  1

*Gốm Sứ VN trong tàu cổ Cù Lao Chàm 2

*Gốm sứ Trung Quốc trong tàu cổ Bình Thuận

*Gốm sứ Trung Quốc trong tàu cổ Hòn Cau

*Gốm sứ Trung Quốc trong tàu cổ Cà Mau

*Gốm sứ Thái Lan trong tàu cổ Cù lao Chàm &Hòn Dầm

*Ẩn số Champa

*Ẩn số Champa 2

*Bí ẩn  Champa 3

*Bí ẩn Champa 4

*Bí ẩn Champa 5

*Hoa văn Tiêu Biểu trên Gốm Sứ Minh Thanh 

*Hoa văn tiêu biểu trên gốm sứ Minh Thanh (tt )

*Hoa văn tiêu biểu trên gốm sứ Minh Thanh (tt*)

Read Full Post »

This slideshow requires JavaScript.

*MỤC LỤC  – VIDEO – SLIDE SHOW

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »

BÍ ẨN CHAMPA – P 5 – VTV 1 THỰC HIỆN

MỸ SƠN TRONG DÒNG CHẢY LỊCH SỬ

 

*MỤC LỤC  – VIDEO – SLIDE SHOW

Read Full Post »

BÍ ẨN CHAMPA – P 4 – VTV 1 THỰC HIỆN

PHONG CÁCH & NIÊN ĐẠI

 

*MỤC LỤC  – VIDEO – SLIDE SHOW

Read Full Post »

BÍ ẨN CHAMPA – P 3 – VTV1 THỰC HIỆN

CHỨC NĂNG & MÔ HÌNH

 

*MỤC LỤC  – VIDEO – SLIDE SHOW

Read Full Post »

Older Posts »