Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘1’

Đồ họa hoa sen trang trí

Hình ảnh: Hạnh Tuệ tập hợp trong các sách

This slideshow requires JavaScript.

 

*Hình ảnh về hoa sen trong các lĩnh vực của cuộc sống

MỤC LỤC  –  GỐM SỨ CỔ TRUYỀN VN

Read Full Post »

Hoa sen được in trên tem – tiền

Hoa sen được in trên tem – tiền

Hình ảnh: Internet, Hạnh Tuệ tập hợp và phân loại

Vì những lí do thật sự tế nhị (mà đáng lý ra không được có trong phong cách nghiên cứu khoa học), chúng tôi không thể công bố nơi đây tất cả những tư liệu mà chúng tôi đang có. Cho nên có những thiếu sót nơi đây. Âu cũng là ngoài ý muốn.(nguyên văn của Tác Giả)

 

BỘ SƯU TẬP TEM HOA SEN CỦA NGUYỄN KHÁNH HÒA BÌNH

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

*Hình ảnh về hoa sen trong các lĩnh vực của cuộc sống

MỤC LỤC  –  GỐM SỨ CỔ TRUYỀN VN

Read Full Post »

Hoa sen trong các sản phẩm thờ cúng, mỹ nghệ:

Hình ảnh: Internet, Hạnh Tuệ tập hợp và phân loại

 

This slideshow requires JavaScript.

MỤC LỤC  –  GỐM SỨ CỔ TRUYỀN VN

*Hình ảnh về hoa sen trong các lĩnh vực của cuộc sống

Read Full Post »

Hoa sen trong các họa tiết tranh trí:

Hoa sen trong các họa tiết tranh trí:

Hình ảnh do Hạnh Tuệ sưu tập:

 

This slideshow requires JavaScript.

 

*Hình ảnh về hoa sen trong các lĩnh vực của cuộc sống

MỤC LỤC  –  GỐM SỨ CỔ TRUYỀN VN

Read Full Post »

Hoa sen

Hình ảnh hoa sen do Hạnh Tuệ sưu tập:

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

MỤC LỤC  –  GỐM SỨ CỔ TRUYỀN VN

*Hình ảnh về hoa sen trong các lĩnh vực của cuộc sống

Read Full Post »