Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘nhà thanh’

Đề hiệu (reign marks) trên đồ gốm sứ thời Ung Chính nhà Thanh

QingMarks

Đề hiệu (reign marks) trên đồ gốm sứ thời  nhà Thanh

358px-Portrait_of_the_Yongzheng_Emperor_in_Court_Dress

Hoàng đế Ung Chính – Yongzheng hay Yungcheng

Ung Chính (雍正) tức Thanh Thế Tông (清世宗), tên húy là Dận Chân (胤禛) (13 tháng 12, 1678 – 8 tháng 10, 1735), hoàng đế thứ 3 của nhà Thanh ở Trung Quốc từ năm 1722 đến 1735.

Thời Ung Chính Yongzhen (1723-1735) , việc đề hiệu (lạc khoản) dưới các món đồ được giao cho thợ chuyên nghiệp, do vậy mà bút pháp, các thể chữ viết về cơ bản khá giống nhau. Thể chữ Khải và Triện đồng thời được ưa chuộng, nhưng chữ Khải chiếm đa số. Lạc khoản niên hiệu trên sứ các lò quan ( lò sản xuất hàng ngự dụng , nội cung, nội phủ ) sản xuất chủ yếu viết 6 chữ:”Đại Thanh Ung Chính niên chế”. Lạc khoản có thể được viết thành 2 dòng 6 chữ, hoặc 3 dòng 6 chữ. Bên ngoài có thể có hai vòng tròn đồng tâm hoặc đóng khung chữ nhật, khung vuông đôi.

Có một nghi đoán rằng khi một món đô sứ đời Thanh ghi đề hiệu Khang Hy được viết thành 3 cột 2 từ thay vì 6 từ chia thành 2 cột, thì món đồ ấy có thể được sản xuất dưới thời Ung Chính. Các đề hiệu thể chữ triện (‘Zhuan’ archaic seal script marks) đã có sử dụng trên một vài cổ vật sứ thời Khang Hy nhưng chỉ trở nên phổ biến dưới thời Hoàng đế kế tục Ung Chính. Chúng phản ánh việc nhận thức vẽ đẹp cổ xưa và thường cũng chỉ có ở các đồ gốm sứ có hình dáng và phủ men đặc biệt. Các triện đề trên phần đế đồ sứ này được viết bằng men màu lam dưới men (underglaze blue), được khắc chìm hoặc đắp nổi. Men phủ trên đồ sứ đi theo với việc sử dụng các đề hiệu thể chữ triện thường là mô phỏng theo đồ đồng , đồ sắt – do ảnh hưởng hoài cổ.

yongzheng marks

Lạc khoản đồ sứ Ung Chính

Ngoài 6 chữ “Đại Thanh Ung Chính niên chế”, đồ sứ men lam Ung Chính còn có lạc khoản viết thể chữ Khải, ghi 4 chữ “Lãng ngâm các chế”. Lãng ngâm các là tên một thư trai của vua Ung Chính khi chưa đăng cơ, đang thụ phong tước Ung Thân vương.

Để phân biệt đồ sứ các lò dân thời Ung Chính ký lạc khoản 6 chữ “Đại Thanh Ung Chính niên chế” cũng không khó, vì chữ viết tháo, tùy tiện, hoặc chỉ ký 4 chữ “Ung Chính niên chế” xếp thành hình vuông. Thời kỳ này đồ sứ lò dân xuất hiện một loại lạc khoản phổ biến là con dấu vuông, gọi là “hũ kì”, trong khung vuông vẽ các loại hoa lá hay hình tượng muôn vật. Lại có lạc khoản chỉ viết một chữ “Chính”, xung quanh vẽ trang trí hoa lá.

Dưới đây là các hiệu đề mà theo website của Vermeer & Griggs Asian art được viết dưới thời Ung Chính

清 Qing Reign Marks-雍正 Yongzheng Period

(click  trên hình để phóng lớn)

Bài có liên quan:

Hiệu đề thường dùng trên đồ gốm sứ thời Khang Hy

KhanhHoaThuyNga dịch theo tài liệu của Publisher: Anthony Gray
Company: GUEST & GRAY

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »

Việc sản xuất nhái hàng đồ sứ (của các thời kỳ trước ) dưới triều đại nhà Minh (2)

Các thợ làm gốm Trung Hoa có một truyền thống lâu đời trong việc vay mượn thiết kế cùng với những đặc điểm trang trí các hàng gốm sứ sản xuất trong các thời kỳ trước. Gốm sứ với những đặc điểm vay mượn như vậy có thể đôi khi gây ra vấn đề phải chứng minh, nhưng thông thường chúng không bị coi là hàng nhái hay hàng làm giả. Tuy nhiên , hàng làm giả và hàng nhái gốm sứ đúng với tên gọi cũng vẫn được làm ra trong suốt lịch sử lâu dài của nghề gốm TQ và tiếp tục được sản xuất đến tận ngày nay với số lượng ngày một gia tăng.

Cùng với sự phát triển và mở rộng thị trường gốm sứ vào cuối triều đại nhà Minh, nhiều lò gốm tư nhân đã được thiết lập để cạnh tranh với những lò mà triều đình quản lý. Như vậy, đồng thời với những lò gốm tại Cảnh Đức Trấn nằm dưới sự bảo hộ và giám sát của triều đình , các lò tư nhân này cũng sản xuất nhái hàng đồ sứ thuộc các thời kỳ trước . Gốm sứ được ưa chuộng bởi triều đình đương thời cũng tìm đường lần về với những đồ từng được sản xuất dưới thời các Hoàng đế Minh Yongle, Xuande, và Chenghua, và các bản sao như thế lại được ủy nhiệm để làm. Trong suốt thời kỳ này, không những đã có những đồ gốm sứ bắt chước gốm sứ của các dòng Guan, Ding, Ge, Jun, Longquan của triều đại Tống mà còn có đô sứ nền trắng vẽ men lam, đồ doucai (đấu thái) , đồ sứ vẽ men 2 màu đỏ và xanh lá và đồ sứ nền men trắng vẽ men đỏ sao chép lại đồ được sản xuất đầu thời kỳ nhà Minh.

Dưới đây là rất nhiều hình ảnh tư liệu minh họa cùng chú thích của Viện Bảo Tàng Cung đình Bắc Kinh. Việc giám định niên đại cổ vật là một công tác chuyên môn vô cùng khó khăn của những người có trách nhiệm. Hy vọng qua loạt bài về “hàng mô phỏng” (replicas) này độc giả sẽ có hình dung rỏ nét và trực quan hơn về lĩnh vực cổ vật gốm sứ Trung Hoa.

10.- Blue-and-white cup, reign of Emperor Yongle, Ming dynasty

5.2cm h; diameter: 9.2cm (mouth), 3.9cm (foot)

( Chén nền men trắng vẽ men lam , triều Hoàng đế Yongle nhà Minh)

real 010

real 010a

real 010b

Blue-and-white cup imitating that in the reign of Emperor Yongle in Ming dynasty, reign of Emperor Wanli, Ming dynasty

5.6cm h; diameter: 10cm (mouth), 4.4cm (foot)

( Chén nền men trắng vẽ men lam bắt chước chén triều Hoàng đế Yongle nhà Minh, được sx dưới thời Hoàng đế Wanli (Vạn Lịch) nhà Minh)

immitate 010 Ming

immitate 010a Ming

immitate 010b Ming

Blue-and-white cup imitating that in the reign of Emperor Yongle in Ming dynasty, reign of Emperor Yongzheng, Qing dynasty

5.5cm h; diameter: 9.4cm (mouth), 3.9cm (foot)

( Chén nền men trắng vẽ men lam bắt chước chén triều Hoàng đế Yongle nhà Minh, được sx dưới thời Hoàng đế Yongzheng (Ung Chính) nhà Thanh)

immitate 010 Qing

immitate 010a Qing

immitate 010b Qing

11.- Blue-and-white horizontal bowl with Arabic floral design, reign of Emperor Xuande in Ming dynasty

4.2cm h; diameter: 13.3cm (mouth), 3.9cm (foot)

( tô nông không chân đế trang trí hoa văn Ả Rập men lam, triều Hoàng Đế Xuande nhà Minh)

real 011

real 011a

real 011b

Blue-and-white horizontal bowl with Arabic floral design imitating that in the reign of Emperor Xuande in Ming dynasty, reign of Emperor Wanli, Ming dynasty

4cm h; diameter: 13.1cm (mouth), 3.9cm (foot)

( tô nông không chân đế trang trí hoa văn Ả Rập men lam , bắt chứơc tô triều Hoàng Đế Xuande nhà Minh, được sx dưới thời Vạn Lịch nhà Minh)

immitate 011

immitate 011a

immitate 011b

12.- Blue-and-white mallow-petal bowl with design of flowers, fruits and floral sprays, reign of Emperor Xuande, Ming dynasty

7.8cm h; diameter: 22.5cm (mouth), 7.5cm (foot)

( Tô nặn vành miệng hình lá cây cẩm quỳ, nền men trắng vẽ men lam đồ án hoa, trái và dây hoa; Triều Hoàng đế Xuande nhà Minh)

real 012

real 012a

real 012b

Blue-and-white mallow-petal bowl with design of flowers, fruits and floral sprays imitating that in the reign of Emperor Xuande in Ming dynasty, reign of Emperor Wanli, Ming dynasty

7.3cm h; diameter: 22.5cm (mouth), 7.6cm (foot)

( Tô nặn vành miệng hình lá cây cẩm quỳ, nền men trắng vẽ men lam đồ án hoa, trái và dây hoa; bắt chước tô dưới thời Triều Hoàng đế Xuande nhà Minh, được làm vào thời Vạn Lịch nhà Minh)

immitate 012 Ming

immitate 012a Ming

immitate 012b Ming

Blue-and-white mallow-petal bowl with design of flowers, fruits and floral sprays imitating that in the reign of Emperor Xuande in Ming dynasty, reign of Emperor Kangxi, Qing dynasty

8.2cm h; diameter: 2.4cm (mouth), 7.4cm (foot)

( Tô nặn vành miệng hình lá cây cẩm quỳ, nền men trắng vẽ men lam đồ án hoa, trái và dây hoa; bắt chước tô dưới thời Triều Hoàng đế Xuande nhà Minh, được làm vào thời Khang Hy nhà Thanh)

immitate 012 Qing

immitate 012a Qing

immitate 012b Qing

 13.- Blue-and-white large circular dish with design of lotus scrolls, reign of Emperor Xuande, Ming dynasty

3.5cm h; diameter: 17cm (mouth), 9.5cm (foot)

( Dĩa tròn lớn men nền trắng vẽ men lam thiết kế dây hoa sen. triều Hoàng Đế Xuande nhà Minh)

real 013

real 013a

real 013b

Blue-and-white large circular dish with design of lotus scrolls imitating that in the reign of Emperor Xuande in Ming dynasty, reign of Emperor Zhengde, Ming dynasty

3.7cm h; diameter: 16.4cm (mouth), 9.5cm (foot)

( Dĩa tròn lớn men nền trắng vẽ men lam thiết kế dây hoa sen bắt chước đĩa dưới triều Hoàng Đế Xuande nhà Minh; được sx dưới triều Zhengde nhà Minh )

immitate 013

immitate 013a

immitate 013b

14.-  Blue-and-white four-lobed square bottle with design of floral scrolls and morning glory flower, reign of Emperor Xuande, Ming dynasty

14.2cm h; diameter: 5.5cm (mouth), 7.2cm (foot)

Bình vẽ men lam hoa dây và hoa hướng dương, triều Hoàng Đế Xuande nhà Minh

 real 014

real 014a

Blue-and-white four-lobed square bottle with design of floral scrolls and morning glory flower imitating that in the reign of Emperor Xuande in Ming dynasty, reign of Emperor Wanli, Ming dynasty

14.4cm h; diameter: 5.5cm (mouth), 7.4cm (foot)

Bình vẽ men lam hoa dây và hoa hướng dương bắt chước bình triều Hoàng Đế Xuande nhà Minh nhưng được sản xuất vào thời Vạn Lịch nhà Minh

immitate 014

immitate 014a

bài đang được cập nhật …

Khanh HoaThuyNga sưu tầm và dịch.

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »

38bức họa cổ do Họa sĩ cung đình nhà Thanh Giuseppe Castiglione vẽ

Giuseppe Castiglione hay Lang Thế Ninh/郎世寧-Lang Shining (1688-1766) là 1 tu sĩ người vùng Milan, nước Ý đã theo phái bộ truyền giáo tới Trung Hoa năm Khang Hy thứ 54 (1715) và được giữ lại làm hoạ sĩ cung đình. Bản thân ông cũng đã dạy cho các họa sĩ Trung Hoa các kỹ thuật vẽ của Âu Châu.

Lang Shining ( do diễn viên vào vai)

Lang Shining ( do diễn viên vào vai)

Lang Shining đến Trung Hoa vào năm 1715 và ở lại cho đến lúc chết 1766. Trong suốt 51 năm ông đã phục vụ ba đời vua với trách vụ cao. Ông là họa sĩ đầu tiên đưavào nền nghệ thuật hội họa Trung Hoa kỷ thuật phối cảnh phương Tây  cũng như lối vẽ chính xác hình ảnh con người dựa trên kiến thức khoa học về giải phẩu, việc dùng độ đậm nhạt để khắc họa về vật thể ba chiều. Như vậy ông đã để lại ảnh hưởng vô cùng lớn đến các họa sĩ TQ sau này.

baijuntu

Selection from "100 Stallions", from the collection of the Imperial Palace Museum in Taipei

Giuseppe Castiglione qua đời tại Bắc Kinh năm 1766, hưởng thọ 78 tuổi. Ông đã được Hoàng đế nhà Thanh Càn Long phong hàm Thị lang và được chôn cất trong nghĩa trang dành cho các giáo sĩ tại Bắc Kinh.

Click trên hình để xem ảnh lớn, một vài ảnh không phóng lớn được

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC


Read Full Post »

48 bức họa cổ Trung Quốc, thời nhà Thanh (1644 – 1840) – Tiếp theo

Những bức hình này một phần do khổ tranh thực tế khá to, một phần là sở hửu của viện bảo tàng nên mức độ công bố có hạn, một phần hình chụp chuyển lên mạng đã hạn chế số lượng pixel nên khi xem trên blog bản thân tôi phải dùng thêm kính lúp mới xem rỏ tiểu bố cục. Với phần mềm rất nhẹ Benvista Photozoom tải từ mạng xuống xem thì chất lượng hình khi zoom tốt hơn rất nhiều ( không bể hình). Hy vọng các bạn có thể thưởng ngoạn được bộ tranh này vì chính ra với cách phối màu cổ điển monogram và analogic ở hầu hết các bức họa ta có thể xem được nhiều hình mà không nhức mắt.

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC


Read Full Post »

48 bức họa cổ Trung Quốc, thời nhà Thanh (1644 – 1840)

Những bức hình này một phần do khổ tranh thực tế khá to, một phần là sở hửu của viện bảo tàng nên mức độ công bố có hạn, một phần hình chụp chuyển lên mạng đã hạn chế số lượng pixel nên khi xem trên blog bản thân tôi phải dùng thêm kính lúp mới xem rỏ tiểu bố cục. Với phần mềm rất nhẹ Benvista Photozoom tải từ mạng xuống xem thì chất lượng hình khi zoom tốt hơn rất nhiều ( không bể hình). Hy vọng các bạn có thể thưởng ngoạn được bộ tranh này vì chính ra với cách phối màu cổ điển monogram và analogic ở hầu hết các bức họa ta có thể xem được nhiều hình mà không nhức mắt.

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC


Read Full Post »

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

ALBUM HÌNH TOÀN TẬP GỐM SỨ CỔ TQ –

Gốm sứ các đời Hoàng Đế cuối nhà Thanh

Đây là Album hình mô tả theo trình tự thời gian từ thời kỳ đồ đá mới đến hết triều đại nhà Thanh của các hiện vật gốm sứ  cổ Trung Hoa tiêu biểu nhất được trưng bày tại gallery gốm sứ – Viện bảo tàng Thượng Hải từ ngày 23 -24 tháng 8 năm 2008. Đây là bộ sưu tập xuyên suốt nhất của lịch sử nghệ thuật  gốm sứ Trung Hoa mà tác giả từng biết. (Được chụp bởi Gary L. Todd, tiến sĩ, giáo sư Sử Học tại trường đại học Sias International, Xinzheng, Henan, China.)

Click trên hình để xem ful size:

Các triều đại nhà Thanh:

Shunzhi

1644 – 1661

Kangxi

1662 – 1722

Yongzheng

1723 – 1735

Qianlong

1736 – 1795

Jiaqing

1796 – 1820

Daoguang

1821 – 1850

Xianfeng

1851 – 1861

Tongzhi

1862 – 1874

Guangxu

1875 – 1908

Xuantong

1908 – 1911

Read Full Post »