Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘vẽ trang trí’

Tìm hiểu trang trí biểu tượng trên gốm sứ TQ – 4: Con cua

Motif vẽ con cua rất thường bắt gặp trên các đồ gốm sứ triều đại nhà Minh. Một vài món được vẽ với một con cua , hai con cua cùng với lau sậy, con cua cùng với học giả (nho sĩ). Dường như khá kỳ lạ là vì sao họa sĩ lại vẽ cua cùng với nho sĩ. Đây là một ứng dụng biểu tượng đồng âm khác. Vỏ cua được gọi “giáp” theo hoa Ngữ: Jia (甲).

Trong suốt các triều đại Minh, Thanh, Hệ thống khoa cử bao gồm các cuộc khảo thí ở các mức độ thi Hương, thi Đình, thi Hội ( cấp tỉnh, cấp quốc gia và tại kinh kỳ). Khoa thi tại kinh kỳ được coi là khảo thí được Hoàng Đế coi thi. Những người vượt được kỳ khảo thí này được ban cấp học vị tiến sĩ cấp 1 và cấp 2. Trong hoa ngữ cấp học vị cũng gọi là giáp jia (甲): đệ nhất giáp và đệ nhị giáp. Như vậy, đến đây ý nghĩa biểu tượng của việc vẽ con cua và nho sinh là đã rỏ. Nó dùng để cầu chúc ai đó thành công trong các kỳ khảo thí của hoàng gia, đạt đến kỳ thi tại kinh kỳ và được ban cấp học vị tín sĩ đệ nhất giáp hay đệ nhị giáp.

Đôi khi đồ án lại bao gồm hình vẽ 2 con cua cùng với lau sậy. Nó cũng lại lien quan đến sự đồng âm. Lau sậy trong tiếng Hoa được phát âm là “lưu” lu (芦). Sau cuộc khảo thí , phương thức công bố kết quả mang thuật ngữ là truyền lưu – chuan lu (传胪) hay công bố đệ nhất và đệ nhị giáp (二甲传胪). Như vậy, đồ án trang trí cũng mang ý nghĩa nhắn gởi lời chúc thành công trong khoa cử.

Đĩa swatow cuối triều Minh vẽ con cua và nho sinh

Đĩa swatow cuối triều Minh vẽ con cua và nho sinh

Bát cuối triều Minh vẽ một con cua

Bát cuối triều Minh vẽ một con cua

KhanhHoaThuynga

Read Full Post »

Tìm hiểu trang trí biểu tượng trên gốm sứ TQ – 3: chim “bạch đầu” – The bulbul

The bulbul là một loài chim có lông mào trắng. Tiếng Hoa loài chim này được gọi đúng như thế: bai dou weng(白头翁 – bạch đầu ông)có nghĩa là ông lão bạc đầu. Con chim này biểu tượng cho tuổi già.

Nó thường thường được vẽ trên gốm sứ cùng với hoa mẫu đơn, là biểu tượng của sự giàu sang và cao quý. Đồ án trang trí biểu tượng này gọi là fu gui bai tou (富贵白头 – phú quý bạch đầu)có nghĩa: sự giàu sang và cao quý cho đến tuổi bạc đầu hay suốt đời giàu sang phú quý. Nói chung là bố cục cầu hay chúc việc cát tường.

Minh họa đồ án chim bulbul và hoa mẫu đơn trên bình và chậu cuối thời nhà Thanh

Minh họa đồ án chim bulbul và hoa mẫu đơn trên bình và chậu cuối thời nhà Thanh

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »