Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Tranh thủy mặc vẽ chim hạc’

Tranh thủy mặc vẽ chim hạc (crane)

Trường thọ là ý nghĩa truyền thống chính dành cho chim hạc. Sự thông minh phát triển theo tuổi tác và thường là ý nghỉa kèm theo . Theo “phong thủy” tác động của bức tranh vẽ hạc là mang lại trường thọ và gia tăng sự minh mẫn.

Chim hạc là hình ảnh biểu tượng sau phượng hoàng là chim quan trọng nhất trong truyền thuyết và nghệ thuật Trung Hoa. Chim hạc được coi là hình ảnh của việc bất tử và là biểu tượng thông dụng nhất trong nhiều hình ảnh khác cùng mang ý nghĩa trường thọ.

Longevity, a long life, is the main traditional Chinese meaning for the Crane. Wisdom that comes with age, is an often associated meaning and in Feng Shui the influence of a Chinese Crane painting is for a long life that increases in wisdom. It is also a Chinese symbol for wisdom and is sometimes called the “heavenly” or “blessed” Crane. The death of a Taoist priest is said to be “turning into a feathered Crane”.

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

Read Full Post »