Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘sưu tập gốm Chu Đậu’


Sưu tập gốm Chu Đậu (cuối tk 15/ đầu tk 16) từ tàu đắm cổ Cù Lao Chàm

A selection of late 15th/Early 16th Century vietnamese ceramics from Hoi An Hoard

click trên hình để xem phóng lớn:


Xem file winword có chú thích (phải download về máy) :Sưu tập gốm Chu Đậu cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16

KhanhHoaThuyNga sưu tầm

MỤC LỤC  –  GỐM SỨ CỔ TRUYỀN VN


Read Full Post »