Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘MỤC LỤC – TÀI LIỆU GỐM SỨ CỔ (TỪ CÁC TÀU BUÔN ĐẮM )’

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

*Thả lồng sắt niêm phong tàu cổ Bình Châu

*Phát hiện tàu cổ TK XIV tại vùng biển Bình Châu – Quảng Ngãi

*Tàu cổ ở Bình Châu khả năng có từ thời Tống – Nguyên

*The CaMau Shipwreck circa 1725 – a  pdf file

*Tổng hợp tin các sự kiện trục vớt tàu cổ tại vùng biển Bà rịa – Vũng tàu

*Hoa văn trên gốm tàu cổ Cù Lao Chàm

*Loạt phóng sự 5 bài về gốm cổ tàu đắm

*Diễn tiến trục vớt và cổ vật gốm sứ tàu đắm Bình Thuận

*Bình Thuận Wreck Details & Photos

*Hình ảnh trục vớt cổ vật tàu đắm Cù Lao Chàm

*Một số cổ vật men lam trục vớt từ tàu cổ Cù Lao Chàm

*Con tàu cổ đắm tại vùng biển Bình Định

*Tàu cổ đắm Côn Đảo

*Những con tàu buôn cổ được trục vớt cổ vật tại vùng biển Kiên Giang Phú Quốc

*Tàu đắm Phú Quốc và biên bản khảo sát của Flecker (1994 )

*Thực trạng khảo cổ dưới nước VN

*The VUNG TAU Shipwreck ( c.1690 )

*Họa tiết hoa văn trên gốm sứ Hòn Cau

*Loạt bài ‘’ cổ vật trên những con tàu đắm “”

*Gốm Sứ VN trong tàu cổ Cù Lao Chàm  1

*Gốm Sứ VN trong tàu cổ Cù Lao Chàm 2

*Gốm sứ Trung Quốc trong tàu cổ Bình Thuận

*Gốm sứ Trung Quốc trong tàu cổ Hòn Cau

*Gốm sứ Trung Quốc trong tàu cổ Cà Mau

*Gốm sứ Thái Lan trong tàu cổ Cù lao Chàm &Hòn Dầm

*Giải mã báu vật trong tàu cổ Cà Mau 

Advertisements

Read Full Post »