Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘MỤC LỤC – ĐỒ SỨ MEN LAM KHANG HY’

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

*Đồ sứ men lam TQ thời Khang Hy

*Catalogue  sứ men lam đời Khang Hy 1

*Catalogue  sứ men lam Khang Hy 2

*Catalogue  sứ men lam Khang Hy 3

*Catalogue  sứ men lam Khang Hy 4

*Hiệu đề thường dùng trên đồ gốm sứ thời Khang Hy

Read Full Post »