Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘MỤC LỤC – CỔ VẬT VĂN HÓA : TƯỢNG’

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

*Một số phương pháp phát hiện đồ đồng giả cổ

*Về hình tượng Lokesvara ( Bồ Tát ) trong nghệ thuật điêu khắc Champa

*Ấn tượng mỹ thuật Phật Giáo trên gốm sứ 3 miền

*THIÊN Y A NA & Tháp bà PO GANAR

*Hình chụp nghệ thuật một số tượng  & đầu tượng cổ các nước của Brian English

*Chùa mục đồng & tương mục đồng ở Nam bộ

*Chiêm ngưỡng mộ kiệt tác điêu khắc  ĐNA thế kỷ 12

*Một số tác phẩm Chăm trưng bày ở viện bảo tang Guimet

*Tượng Phật  giáo Champa

*Giới tính trong nghệ thuật Phật giáo tạng truyền

*Ảnh  hưởng Chăm trong mỹ thuật và tín ngưỡng Việt

*Thần Shiva

*Thần Vinus cỡi Kim Sĩ Điểu

*Điêu khắc Chăm – kho tang Việt Nam

*Tượng Phật  bằng đồng cổ nhất VN là tượng Chăm

*Cụ già làm tượng cổ Champa

*Nghề ‘’nhân bản ‘’ tượng Chăm ở thị trấn Bình Định

*bảo tồn và tiếp biên văn hóa thời Lý qua tượngPhật chùa Phật Tích

*Quan niệm về cái đẹp nhục cảm của Ấn Độ cổ đại

*Từ Avalokitesvara đếnQuán Thế Âm Bồ Tát

*Đa-La Bồ Tát – Thần Tara

*Tượng bồ tát Tara tại VBT Chăm- Đà Nẵng

*Về hình tượng Lokesvara trong nghệ thuật điêu khắc Chăm

*Chi tiết quan trọng về quy cách tạo tượng Phật

*Tượng Phật ,Thần và các nhân vật phù trợ

*Tì Hưu – Linh vật cầu tài

*Tì Hưu –Linh vật cầu tài 1

*300năm nghệ thuật tạo hình Phật tượngGia Định –Sài Gòn

*Binh Mã Dòng Tần Thủy Hoàng được chế tạo như thế nào ?

*Các loại Phật tượng thờ

*Tượng Phật thời Nguyễn ở Huế

*Sự tích tóm lược 18 La hán

*Tích và tượng 18 La Hán

*Cổ vật gỗ sơn đang dần mai một

*Truyền thuyết về Tỳ Hưu – con vật linh thiêng

*Họa tiết hoa văn trong điêu khắc Chăm

*Phát hiện mới về văn hóa Đông Sơn

*Phát hiện mới về văn hóa Đông Sơn

*Cổ vật văn hóa Đông Sơn

*Văn hóa và cổ vật Óc Eo

*Cổ vật Phùng Nguyên – văn hóa đồ đá

*Ý nghĩa 9 con rồng của Phương Đông

*Con rồng VNqua tác phẩm điêu khắc nghệ thuật ‘ Ông Rồng ‘

*Biểu tượng ‘’ Lưỡng long triều nguyệt ‘’

*Kỷ niệm và triển lãm 100hiện vật tiêu biểu văn hóa Sa Huỳnh

*Hình tượng con người trong điêu khắc kiến trúc đình làng việt TKXVII

*Đội quân đất nung 8.000 binh mã Tần Thủy Hoàng

*Hai quả chuông đồng cổ nhất VN

*Ngôi đền pô-kluang Garai ở Phan Rang

*Di sản nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Champa

*Bí ẩn 14 tháp cổ Chàm trên đất Tây Sơn – Bình Định

*Dấu tích Champa trên đất BĐ

*Văn hóa Sa Huỳnh trên đất Bình Định

*Các nền văn hóa cổ và đồ cổ của chúng tại VN

*Bảo tàng điêu khắc Chăm- Đà Nẵng

*Thanh kiếm ngắn Đông Sơn mang hình tượng Hai bà Trưng

*Phật tượng gốm sứ ở Nam Bộ

Read Full Post »