Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘kỹ thuật sản xuất’

Kỹ thuật sản xuất gốm sứ xưa và nay tại Cảnh Đức Trấn – minh họa bằng hình ảnh:

Click trên porcelain-production-in-jingdezhen2 để download về và xem bằng microsoft word:

porcelain-production-in-jingdezhen2

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »