Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘ink and brush paintings’

Tranh Thủy Mặc vẽ phong cảnh – 4

Dưới đây là 26 tranh thủy mặc vẽ phong cảnh do các họa sĩ TQ đã thành danh vẽ

 

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

Read Full Post »