Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘hình ảnh hiện vật’

Tàu đắm Phú Quốc và biên bản khảo sát của Flecker (1994)

phu quoc 1

Tàu đắm Phú Quốc (The Phu Quoc Wreck) là tàu của Thái niên đại vào khoảng thế kỷ 14 hoặc đầu thế kỷ 15. Nó được ngư dân phát hiện gần khu vực Phú Quốc , vùng cận duyên biển đông của Việt Nam ở độ sâu 11m, và đã bị lấy mất một phần trước khi lọt vào sự quan tâm của công ty cứu hộ trục vớt VN (Visal). Vào năm 1991, Visal đã mời thêm Flecker và công ty bạn Warren Blake cùng tiếp cận hiện trường.

phu quoc 2

phu quoc 3

Phần khoang tàu tìm thấy trong tình trạng còn nguyên. Tiếc là hàng hóa gốm sứ Thái trên tàu đã chịu sự hư hỏng nghiêm trọng trong quá trình đắm tàu và trong việc khai thác trộm thiếu phương pháp. Không ai nghĩ đây là một cuộc trục vớt có hiệu quả kinh tế, mặc dầu sau này Visal có quay trở và thu hồi thêm một số đồ gốm sứ còn nguyên vẹn.

Việc tiếp cận và điều tra khảo nghiệm được thực hiện bằng một con tàu đánh cá Thái lan bị tịch thu có trang bị hệ thống trợ giúp lặn. Khoảng 1100 đồ gốm Sawankhalok lành lặn được thu hoạch trong cuộc khảo sát bao gồm phần lớn là bát chén và bình lọ nhỏ. Sau đó Visal trục vớt thêm hàng ngàn hiện vật khác.

Vị trí và hình vẽ mô tả tàu đắm Phú Quốc

Vị trí và hình vẽ mô tả tàu đắm Phú Quốc

Các hiện vật trục vớt khi khảo sát:

biên bản khảo sát của Flecker (1994): file đọc bằng Acrobat reader –

Phu Quoc IJNA

( Click vào để download và đọc)

KhanhHoaThuyNga lược dịch từ Marine Exploration

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »