Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Hình ảnh hiện vật sưu tầm’

Hình ảnh hiện vật sưu tầm Bleu de Hue đẹp

Dưới đây là hình ảnh đồ sứ  Bleu de Hue được giới cổ ngoạn đánh giá đẹp không phải của một mà là của ba nhà sưu tập cổ vật tại Việt Nam.

Click trên hình để phóng lớn:

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

 

Read Full Post »