Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘hàng mô phỏng’

Việc sản xuất nhái hàng đồ sứ (của các thời kỳ trước ) dưới triều đại nhà Minh (2)

Các thợ làm gốm Trung Hoa có một truyền thống lâu đời trong việc vay mượn thiết kế cùng với những đặc điểm trang trí các hàng gốm sứ sản xuất trong các thời kỳ trước. Gốm sứ với những đặc điểm vay mượn như vậy có thể đôi khi gây ra vấn đề phải chứng minh, nhưng thông thường chúng không bị coi là hàng nhái hay hàng làm giả. Tuy nhiên , hàng làm giả và hàng nhái gốm sứ đúng với tên gọi cũng vẫn được làm ra trong suốt lịch sử lâu dài của nghề gốm TQ và tiếp tục được sản xuất đến tận ngày nay với số lượng ngày một gia tăng.

Cùng với sự phát triển và mở rộng thị trường gốm sứ vào cuối triều đại nhà Minh, nhiều lò gốm tư nhân đã được thiết lập để cạnh tranh với những lò mà triều đình quản lý. Như vậy, đồng thời với những lò gốm tại Cảnh Đức Trấn nằm dưới sự bảo hộ và giám sát của triều đình , các lò tư nhân này cũng sản xuất nhái hàng đồ sứ thuộc các thời kỳ trước . Gốm sứ được ưa chuộng bởi triều đình đương thời cũng tìm đường lần về với những đồ từng được sản xuất dưới thời các Hoàng đế Minh Yongle, Xuande, và Chenghua, và các bản sao như thế lại được ủy nhiệm để làm. Trong suốt thời kỳ này, không những đã có những đồ gốm sứ bắt chước gốm sứ của các dòng Guan, Ding, Ge, Jun, Longquan của triều đại Tống mà còn có đô sứ nền trắng vẽ men lam, đồ doucai (đấu thái) , đồ sứ vẽ men 2 màu đỏ và xanh lá và đồ sứ nền men trắng vẽ men đỏ sao chép lại đồ được sản xuất đầu thời kỳ nhà Minh.

Dưới đây là rất nhiều hình ảnh tư liệu minh họa cùng chú thích của Viện Bảo Tàng Cung đình Bắc Kinh. Việc giám định niên đại cổ vật là một công tác chuyên môn vô cùng khó khăn của những người có trách nhiệm. Hy vọng qua loạt bài về “hàng mô phỏng” (replicas) này độc giả sẽ có hình dung rỏ nét và trực quan hơn về lĩnh vực cổ vật gốm sứ Trung Hoa.

10.- Blue-and-white cup, reign of Emperor Yongle, Ming dynasty

5.2cm h; diameter: 9.2cm (mouth), 3.9cm (foot)

( Chén nền men trắng vẽ men lam , triều Hoàng đế Yongle nhà Minh)

real 010

real 010a

real 010b

Blue-and-white cup imitating that in the reign of Emperor Yongle in Ming dynasty, reign of Emperor Wanli, Ming dynasty

5.6cm h; diameter: 10cm (mouth), 4.4cm (foot)

( Chén nền men trắng vẽ men lam bắt chước chén triều Hoàng đế Yongle nhà Minh, được sx dưới thời Hoàng đế Wanli (Vạn Lịch) nhà Minh)

immitate 010 Ming

immitate 010a Ming

immitate 010b Ming

Blue-and-white cup imitating that in the reign of Emperor Yongle in Ming dynasty, reign of Emperor Yongzheng, Qing dynasty

5.5cm h; diameter: 9.4cm (mouth), 3.9cm (foot)

( Chén nền men trắng vẽ men lam bắt chước chén triều Hoàng đế Yongle nhà Minh, được sx dưới thời Hoàng đế Yongzheng (Ung Chính) nhà Thanh)

immitate 010 Qing

immitate 010a Qing

immitate 010b Qing

11.- Blue-and-white horizontal bowl with Arabic floral design, reign of Emperor Xuande in Ming dynasty

4.2cm h; diameter: 13.3cm (mouth), 3.9cm (foot)

( tô nông không chân đế trang trí hoa văn Ả Rập men lam, triều Hoàng Đế Xuande nhà Minh)

real 011

real 011a

real 011b

Blue-and-white horizontal bowl with Arabic floral design imitating that in the reign of Emperor Xuande in Ming dynasty, reign of Emperor Wanli, Ming dynasty

4cm h; diameter: 13.1cm (mouth), 3.9cm (foot)

( tô nông không chân đế trang trí hoa văn Ả Rập men lam , bắt chứơc tô triều Hoàng Đế Xuande nhà Minh, được sx dưới thời Vạn Lịch nhà Minh)

immitate 011

immitate 011a

immitate 011b

12.- Blue-and-white mallow-petal bowl with design of flowers, fruits and floral sprays, reign of Emperor Xuande, Ming dynasty

7.8cm h; diameter: 22.5cm (mouth), 7.5cm (foot)

( Tô nặn vành miệng hình lá cây cẩm quỳ, nền men trắng vẽ men lam đồ án hoa, trái và dây hoa; Triều Hoàng đế Xuande nhà Minh)

real 012

real 012a

real 012b

Blue-and-white mallow-petal bowl with design of flowers, fruits and floral sprays imitating that in the reign of Emperor Xuande in Ming dynasty, reign of Emperor Wanli, Ming dynasty

7.3cm h; diameter: 22.5cm (mouth), 7.6cm (foot)

( Tô nặn vành miệng hình lá cây cẩm quỳ, nền men trắng vẽ men lam đồ án hoa, trái và dây hoa; bắt chước tô dưới thời Triều Hoàng đế Xuande nhà Minh, được làm vào thời Vạn Lịch nhà Minh)

immitate 012 Ming

immitate 012a Ming

immitate 012b Ming

Blue-and-white mallow-petal bowl with design of flowers, fruits and floral sprays imitating that in the reign of Emperor Xuande in Ming dynasty, reign of Emperor Kangxi, Qing dynasty

8.2cm h; diameter: 2.4cm (mouth), 7.4cm (foot)

( Tô nặn vành miệng hình lá cây cẩm quỳ, nền men trắng vẽ men lam đồ án hoa, trái và dây hoa; bắt chước tô dưới thời Triều Hoàng đế Xuande nhà Minh, được làm vào thời Khang Hy nhà Thanh)

immitate 012 Qing

immitate 012a Qing

immitate 012b Qing

 13.- Blue-and-white large circular dish with design of lotus scrolls, reign of Emperor Xuande, Ming dynasty

3.5cm h; diameter: 17cm (mouth), 9.5cm (foot)

( Dĩa tròn lớn men nền trắng vẽ men lam thiết kế dây hoa sen. triều Hoàng Đế Xuande nhà Minh)

real 013

real 013a

real 013b

Blue-and-white large circular dish with design of lotus scrolls imitating that in the reign of Emperor Xuande in Ming dynasty, reign of Emperor Zhengde, Ming dynasty

3.7cm h; diameter: 16.4cm (mouth), 9.5cm (foot)

( Dĩa tròn lớn men nền trắng vẽ men lam thiết kế dây hoa sen bắt chước đĩa dưới triều Hoàng Đế Xuande nhà Minh; được sx dưới triều Zhengde nhà Minh )

immitate 013

immitate 013a

immitate 013b

14.-  Blue-and-white four-lobed square bottle with design of floral scrolls and morning glory flower, reign of Emperor Xuande, Ming dynasty

14.2cm h; diameter: 5.5cm (mouth), 7.2cm (foot)

Bình vẽ men lam hoa dây và hoa hướng dương, triều Hoàng Đế Xuande nhà Minh

 real 014

real 014a

Blue-and-white four-lobed square bottle with design of floral scrolls and morning glory flower imitating that in the reign of Emperor Xuande in Ming dynasty, reign of Emperor Wanli, Ming dynasty

14.4cm h; diameter: 5.5cm (mouth), 7.4cm (foot)

Bình vẽ men lam hoa dây và hoa hướng dương bắt chước bình triều Hoàng Đế Xuande nhà Minh nhưng được sản xuất vào thời Vạn Lịch nhà Minh

immitate 014

immitate 014a

bài đang được cập nhật …

Khanh HoaThuyNga sưu tầm và dịch.

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »