Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘hội họa TQ’

Tranh sơn dầu của Xue Yanqun vẽ phụ nữ (3)

 

Yanqun Xue and his wife in Vancouver

Yanqun Xue and his wife in Vancouver

 

 

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC


Read Full Post »

Tranh sơn dầu của Xue Yanqun vẽ phụ nữ (2)

"The Red Apple" by Xue Yanqun

"The Red Apple" by Xue Yanqun

 

Xue Yanqun, sinh tại Đại Liên, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Học Viện Mỹ thuật Lữ Xuân, Thẩm Dương năm 1981 và được giữ lại giảng dạy ở đó. Sau đó ông hoàn thành việc học tập và tốt nghiệp Thạc sĩ Mỹ thuật vào năm 1989, trở thành giáo sư và là hội viên của Hiệp hội họa sĩ Trung Quốc.

Click trên hình để xem phóng lớn:

 

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

Read Full Post »

Tranh sơn dầu của Xue Yanqun vẽ phụ nữ (1)

"The Tea" by Xue Yanqun

"The Tea" by Xue Yanqun

 

Xue Yanqun, sinh tại Đại Liên, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Học Viện Mỹ thuật Lữ Xuân, Thẩm Dương năm 1981 và được giữ lại giảng dạy ở đó. Sau đó ông hoàn thành việc học tập và tốt nghiệp Thạc sĩ Mỹ thuật vào năm 1989, trở thành giáo sư và là hội viên của Hiệp hội họa sĩ Trung Quốc.

yanqun2

Hơn 200 tác phẩm của ông đã được trưng bày tại Trung Quốc và các cuộc triển lãm ở nước ngoài từ 1984. Ông đã đoạt được một huy chương bạc, hai huy chương đồng và một số giải thưởng danh dự trong các cuộc triển lãm. Sáu tác phẩm của ông đã trưng bày và bán được trong đấu giá của Christie’s Swire ở Hồng Kông và Đài Bắc. Khoảng 220 tác phẩm tranh sơn dầu của ông đã được sưu tập bởi phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia TQ và các phòng trưng bày nghệ thuật ở nước ngoài cũng như một số nhà sưu tập tư nhân.

Click trên hình để xem phóng lớn tranh của Xue Yanqun

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

Read Full Post »