Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘họa tinh phẩm’

Họa sĩ Phương Sở Hùng (TQ) và tranh thủy mặc vẽ muôn thú (1)

Phương Sở Hùng động vật họa tinh phẩm (方楚雄动物画精品集)

tranh TQ 10 (Medium)

tranh TQ 14 (Medium)

tranh TQ 23 (Medium)

Dưới đây là phần 1 bao gồm 29 bức tranh vẽ muôn thú của Phương Sở Hùng ( click trên hình để xem phóng lớn)

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

Read Full Post »