Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘họa sĩ đương thời’

Loạt tranh “nuy” Timeless của Guan Zeju

Loạt tranh Timeless của Guan Zeju là sự hòa trộn yếu tố hiện đại cùng với cổ xưa trong cùng một phông vẽ. Ngoài khã năng truyền tả hội họa thật như hình chụp, nghệ thuật sắp đặt bố cục đã gột tả tài tình tiêu đề Timeless trên từng tác phẩm.

Guan Zeju's Timeless series -1

Guan Zeju's Timeless series -2

Guan Zeju's Timeless series -3

Guan Zeju's Timeless series -4

Guan Zeju's Timeless series -5

Guan Zeju's Timeless series -6

Guan Zeju (1941) chào đời tại Yangjiang, Guangdong ( tỉnh Quảng Đông ). Ông tốt nghiệp khoa hội họa sơn dầu của Học Viện Nghệ Thuật Quảng Châu và tiếp tục nghiên cứu tại đây kể từ 1978.

Lili Tan chọn lọc và giới thiệu.

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC


Read Full Post »