Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Danh họa Châu Đạp’

Kỷ lục mới về giá của tranh cổ Trung Quốc

Ngày 28/6/2009, kỷ lục đấu giá cho tranh Trung Quốc đã được lập ở Bắc Kinh khi một nhà sưu tầm tư nhân giấu tên mua bức tranh phong cảnh của danh họa Châu Đạp (1626-1705) với giá 84 triệu NDT (khoảng 12 triệu USD).

Kỷ lục trước được lập năm 2007 thuộc về bức tranh The Red Cliff Handscroll của danh họa Cừu Anh (1494-1552), đạt giá 79,52 triệu NDT.

Lotus-and-Birds

Lotus-and-Birds

Danh họa Châu Đạp sinh ra trong gia đình hoàng tộc. Ông lui về ở ẩn trên núi khi triều Minh sụp đổ năm 1644. Những bức tranh đầu tiên của ông thể hiện hoa lá mọc bên đá có đề thơ và được ký bằng nhiều bút danh. Về sau ông thường mượn hình ảnh chim và cá để mô tả nỗi đau của một người thất thế. Có khi ông vẽ hoa sen tàn gãy cuống hoặc phong cảnh thiên nhiên u tịch bằng mực tàu.

Các họa gia đời Thanh vẫn tuân thủ họa pháp đời Minh. Nổi tiếng là Thạch Đào và Bát Đại Sơn Nhân, hai di thần triều Minh. Khi Mãn Thanh lật đổ nhà Minh, Bát Đại Sơn Nhân giả điên giả câm chạy trốn vào núi lánh nạn, một thời làm hòa thượng, một thời làm đạo sĩ. Bát Đại Sơn Nhân thuộc giòng dõi hoàng tộc, tên là Chu Đáp (Châu Đạp). Bút hiệu của ông ngụ ý sâu sắc: Sơn Nhân có nghĩa là người ẩn dật nơi sơn dã, còn Bát Đại 八大 khi viết thảo theo hàng dọc, chữ bát 八 thành hai chấm đè lên chữ đại 大, chúng gần giống chữ tiếu 笑 (cười) hay chữ khốc 哭 (khóc), bày tỏ tâm trạng dở khóc dở cười. Ông dùng hội họa để tiêu sầu, họa pháp chủ về tả ý, đơn sơ mạnh bạo nhưng sống động, chất chứa nỗi lòng u ẩn. Họa pháp của Thạch Đào và Bát Đại sơn nhân phóng túng tiêu sái không tuân theo những qui tắc sẵn có, nên có thể đứng riêng thành một tân họa phái.( Theo Lê Anh Minh)

Nguồn TT&VH

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

 


Read Full Post »