Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘con ong và con khỉ’

Tìm hiểu trang trí biểu tượng trên gốm sứ TQ – 6: con ong và con khỉ

Con khỉ trong tiếng Hán đồng âm với từ “ chức hầu tước”. Từ hầu (con khỉ) – hou (猴)và từ hầu tước (侯) phát âm tương tự như nhau. Thuờng thường các đồ án trang trí trên gốm sứ hay vẽ một con khỉ với một con ong và đôi khi lại vẽ con khỉ cưởi trên lưng ngựa.

Tiếng Hán gọi con ong là “phong” (蜂 – feng)cũng phát âm tương tự như từ “phong” (封)với nghĩa ban chức, phong tước hiệu.Như vậy, đồ án một con ong và một con khỉ hàm ý được phong tặng tước Hầu.

Trên lưng ngựa tiếng Hán là “ mã thượng” – ma sheng (马上)cũng mang ý nghĩa là ngay lập tức. Vì vậy , một con ong cùng với một con khỉ cưởi trên lưng ngựa có ý nghĩa là ngay lập tức được phong tặng tước Hầu.

Một bố cục trang trí với sự kết hợp motif con khỉ , ong và ngựa như thế mang thông điệp của việc chúc mừng ai đó thăng quan, tiến chức.

motif ong và khỉ trên lưng ngựa : "Mã thượng phong Hầu"

motif ong và khỉ trên lưng ngựa : "Mã thượng phong Hầu"

ý nghĩa của con khỉ vẽ trong phong cảnh này được làm rỏ bằng bài thơ chúc tụng gia chủ được thăng quan, tiến chức

ý nghĩa của con khỉ vẽ trong phong cảnh này được làm rỏ bằng bài thơ chúc tụng gia chủ được thăng quan, tiến chức

KhanhHoaThuyNga

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »