Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘chim bạch đầu ông’

Tìm hiểu trang trí biểu tượng trên gốm sứ TQ – 3: chim “bạch đầu” – The bulbul

The bulbul là một loài chim có lông mào trắng. Tiếng Hoa loài chim này được gọi đúng như thế: bai dou weng(白头翁 – bạch đầu ông)có nghĩa là ông lão bạc đầu. Con chim này biểu tượng cho tuổi già.

Nó thường thường được vẽ trên gốm sứ cùng với hoa mẫu đơn, là biểu tượng của sự giàu sang và cao quý. Đồ án trang trí biểu tượng này gọi là fu gui bai tou (富贵白头 – phú quý bạch đầu)có nghĩa: sự giàu sang và cao quý cho đến tuổi bạc đầu hay suốt đời giàu sang phú quý. Nói chung là bố cục cầu hay chúc việc cát tường.

Minh họa đồ án chim bulbul và hoa mẫu đơn trên bình và chậu cuối thời nhà Thanh

Minh họa đồ án chim bulbul và hoa mẫu đơn trên bình và chậu cuối thời nhà Thanh

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »