Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘chủ đề’

Tranh Thủy Mặc vẽ tre, trúc

Dưới đây là 33 hình chụp tranh thủy mặc với chủ đề tre, trúc với các khổ vẽ khác nhau:

Bạn click vào hình để xem fullsize trong wordpress, hoặc click vào “Tranh thủy mặc vẽ tre, trúc” và download để xem slide show

“Tranh thủy mặc vẽ tre, trúc” – slide show

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

Read Full Post »

Tranh thủy mặc vẽ chim – bird topic brush painting

Dưới đây là 45 hình chụp tranh thủy mặc chủ đề chim:

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC


Read Full Post »