Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘cọp’

Tranh Thủy Mặc vẽ Hổ – Tiger topic brush painting

Dưới đây là 30 hình chụp 30 tranh thủy mặc vẽ hổ, những bức tranh của họa sĩ thành danh được bán với giá giao động từ 500 cho đến 1200 USD chưa tính khung. 8 bức tranh copy hoặc của họa sĩ không nổi tiếng được bán với giá từ dưới 100 cho đến 140 USD.

Click trên hình để xem bigger size hoặc click trên ” Tranh thủy mặc vẽ hổ ” để download và xem slideshow

“Tranh thủy mặc vẽ hổ”

 

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

Read Full Post »