Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘brush painting’

Tranh Thủy Mặc vẽ phong cảnh – 1

Dưới đây là 22 tranh thủy mặc vẽ phong cảnh, trong đó có 10 bức có hình zoom chi tiết các tiểu bố cục.

Click để xem.

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

Read Full Post »

Tranh vẽ nhân vật của Họa sĩ Trung Quốc đương đại

Modern people topic brush paintings

 

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

Read Full Post »

Tranh Thủy Mặc vẽ tre, trúc

Dưới đây là 33 hình chụp tranh thủy mặc với chủ đề tre, trúc với các khổ vẽ khác nhau:

Bạn click vào hình để xem fullsize trong wordpress, hoặc click vào “Tranh thủy mặc vẽ tre, trúc” và download để xem slide show

“Tranh thủy mặc vẽ tre, trúc” – slide show

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

Read Full Post »

Tranh thủy mặc vẽ chim – bird topic brush painting

Dưới đây là 45 hình chụp tranh thủy mặc chủ đề chim:

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC


Read Full Post »