Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘bamboo’

Tranh Thủy Mặc vẽ tre, trúc

Dưới đây là 33 hình chụp tranh thủy mặc với chủ đề tre, trúc với các khổ vẽ khác nhau:

Bạn click vào hình để xem fullsize trong wordpress, hoặc click vào “Tranh thủy mặc vẽ tre, trúc” và download để xem slide show

“Tranh thủy mặc vẽ tre, trúc” – slide show

 

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

Advertisements

Read Full Post »