Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘album hình’

108 anh hùng Lương Sơn – Tượng nặn, tranh vẽ

Tháng 7 năm 2006, tại tỉnh Jiangsu 5 đầu bếp địa phương đã triển lãm công trình nặn tượng bằng bột nhão hình tượng 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của họ hoàn thành trong 25 ngày:

xin_1810030216420573042915

xin_1810030216425281858616

xin_1910030216421583075817

xin_1910030216426593159518

Thủy hử truyệnlà một tác phẩm trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa (Tứ đại danh tác). Tác giả Thủy hử thường ghi là Thi Nại Am, cũng có người cho là của La Quán Trung. Truyện được viết dựa theo sách Đại Tống Tuyên Hòa di sự.
Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

ds06

Các anh hùng Lương Sơn Bạc thường được nhắc tới gồm có 108 người, tuy nhiên trên thực tế phải là 109 người, nếu tính cả Tiều Cái. Xa hơn nữa, chủ trại đầu tiên là Vương Luân, song Vương Luân nhanh chóng bị trừ khử không đóng vai trò gì đối với sự phát triển của Lương Sơn Bạc và do đó không được nhắc tới và không được tính vào hàng ngũ các anh hùng Lương Sơn.

ds22

Mặc dù Tiều Cái không chính thức thuộc về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc vì trúng tên chết sớm ở trại Tăng Đầu, nhưng xét ra Tiều Cái là người lãnh tụ đầu tiên từ lúc Lương Sơn mới mở. Đối với các anh hùng Lương Sơn Bạc, từ Tống Giang trở đi, Tiều Cái là thủ lĩnh tối cao và nếu không vì cái chết của Tiều Cái, Tống Giang có thể không trở thành thủ lĩnh của Lương Sơn.

ds54

108 thủ lĩnh Lương Sơn gồm có 36 vị sao Thiên Cương và 72 vị Địa sát, đứng đầu là Tống Giang và cuối cùng là Đoàn Cảnh Trụ.

tg12

Với tinh thần thượng võ, trọng nghĩa khinh tài, vì lê dân bá tánh mà chống đối lại các thế lực cường hào. Nội dung truyện có thể có nhiều cách hiểu và nhiều lời bàn luận, nhưng từ rất lâu luôn là đề tài để cho bao tác phẩm nghệ thuật ra đời, trong đó có hội họa. Đã rất nhiều họa gia Trung Quốc các đời vẽ về 108 nhân vật anh hùng trong cón mắt của người dân lao động khốn cùng bị áp bức. Bộ sưu tập dưới đây là 1 trong số đó, xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn cùng thưởng thức, tham khảo.

Có hai phiên bản kết thúc Thủy Hử truyện. Theo phiên bản thứ nhất cuối cùng thủ lỉnh và toàn bộ các anh hùng gia nhập triều đình và chống lại các băng đảng thổ phỉ khác nhân danh pháp luật và trật tự. Phiên bản thứ hai là kết thúc bằng cái chết của toàn bộ họ. Có giả thuyết cho kiểm duyệt của nhà cầm quyền là lý do cho hai cách thức kết truyện khác nhau này.

Suikoden là Thủy hử truyện được văn sĩ Nhật Takizawa Bakin nhận dịch và biến thể vào năm 1805 và cuốn sách được họa sỉ bậc thầy thời ấy là Hokusai Katsushika vẽ minh họa. Suikoden ngay lập tức nhận được sự ưa chuộng ở các giai cấp thấp của chế độ cai trị Shogun (Tướng quân) lúc bấy giờ và chính là mồi lửa  cho phong trào xâm hình vẽ lên thân thể người (tatooing) của người Nhật.

vài hình minh họa cho các ấn bản Suikoden lần đầu:

heroes_suikoden5

heroes_suikoden2heroes_suikoden3heroes_suikoden4

Đề tài Suikoden vẫn còn rất phổ thông tại Nhật. Nó còn được chuyển thể vào kỷ nguyên hiện đại vi tính và Video. trên Internet nếu bạn search từ  suikoden bạn sẽ bắt gặp rất nhiều site liên quan đến Video và game.

Thĩnh thoảng bạn cũng có thể bắt gặp nhiều tác phẩm gốm sứ với hình vẽ nhân vật là một hay nhiều vị anh hùng trong Thủy Hử truyện.

Danh sách 108 vị anh hùng nơi Lương Sơn:

36 vị sao Thiên Cương.
1. Thiên Khôi Tinh – Hô Bảo Nghĩa Tống Giang
2. Thiên Cương Tinh – Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa
3. Thiên Cơ Tinh – Trí Đa Tinh Ngô Dụng
4. Thiên Nhân Tinh – Nhập Vân Long Công Tôn Thắng
5. Thiên Dũng Tinh – Đại Đao Quan Thắng
6. Thiên Hùng Tinh – Báo Tử Đầu Lâm Xung
7. Thiên Mãnh Tinh – Tích Lịch Hỏa Tần Minh
8. Thiên Uy Tinh – Song Chiên Hô Duyên Chước
9. Thiên Anh Tinh – Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
10. Thiên Quý Tinh – Tiểu Toàn Phong Sài Tiến
11. Thiên Phú Tinh – Phác Thiên Bằng Lý Ứng
12. Thiên Mãn Tinh – Mỹ Nhiệm Công Chu Đồng
13. Thiên Cô Tinh – Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm
14. Thiên Thương Tinh – Hành Giả Võ Tòng
15. Thiên Lập Tinh – Song Thương Tướng Đổng Bình
16. Thiên Tiệp Tinh – Một Vũ Tiễn Trương Thanh
17. Thiên Âm Tinh – Thanh Diện Thú Dương Chí
18. Thiên Hữu Tinh – Kim Sang Thủ Từ Ninh
19. Thiên Không Tinh – Cấp Tiên Phong Sách Siêu
20. Thiên Dị Tinh – Xích Phát Quỷ Lưu Đường
21. Thiên Sát Tinh – Hắc Toàn Phong Lý Quỳ
22. Thiên Tốc Tinh – Thần Hành Thái Bảo Đới Tung
23. Thiên Vị Tinh – Cửu Văn Long Sử Tiến
24. Thiên Cứu Tinh – Mộc Già Lạn Mục Hoằng
25. Thiên Thoái Tinh – Sáp Sí Hổ Lôi Hoành
26. Thiên Thọ Tinh – Hỗn Giang Long Lý Tuấn
27. Thiên Kiếm Tinh – Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị
28. Thiên Bình Tinh – Thuyền Đẩu Hoả Trương Hoành
29. Thiên Tội Tinh – Đoản Mệnh Tam Lang Nguyễn Tiểu Ngũ
30. Thiên Tổn Tinh – Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận
31. Thiên Đại Tinh – Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất
32. Thiên Lao Tinh – Bệnh Quan Sách Dương Hùng
33. Thiên Tuệ Tinh – Biển Mệnh Tam Lang Thạch Tú
34. Thiên Bảo Tinh – Lưỡng Đầu Xà Giải Trân
35. Thiên Khốc Tinh – Song Vi Hạt Giải Bảo
36. Thiên Xảo Tinh – Lãng Tử Yến Thanh
72 vị sao Địa Sát
37. Địa Khôi Tinh – Thần Cơ Quân Sư Chu Vũ
38. Địa Sát Tinh – Trấn Tam Sơn Hoàng Tín
39. Địa Dũng Tinh – Bệnh Uý Trì Tôn Lập
40. Địa Kiệt Tinh – Xú Quân Mã Tuyên Tán
41. Địa Hùng Tinh – Mộc Tỉnh Can Hắc Tư Văn
42. Địa Uy Tinh – Bách Thắng Tướng Hàn Thao
43. Địa Anh Tinh – Thiên Mục Tướng Bành Dĩ
44. Địa Kỳ Tinh – Thánh Thuỷ Tướng Quân Đan Đình Khuê
45. Địa Mãnh Tinh – Thần Hoả Tướng Quân Nguỵ Định Quốc
46. Địa Văn Tinh – Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng
47. Địa Chính Tinh – Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên
48. Địa Tịch Tinh – Ma Vân Kim Sí Âu Bằng
49. Địa hạp Tinh – Hoả Nhỡ Toan Nghê Đặng Phi
50. Địa Cường Tinh – Cẩm Mao Hổ Yến Thuận
51. Địa Âm Tinh – Cẩm Báo Tử Dương Lâm
52. Địa Phụ Tinh – Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn
53. Địa Hội Tinh – Thần Toán Tử Tưởng Kính
54. Địa Tá Tinh – Tiểu Ôn Hầu Lã Phương
55. Địa Hựu Tinh – Kiển Nhân Quý Quách Thịnh
56. Đị Linh Tinh – Thần Y An Đạo Toàn
57. Địa Thú Tinh – Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan
58. Địa Vi Tinh – Nuỵ Cước Hổ Vương Anh
59. Địa Tuệ Tinh – Nhất Trượng Thanh Hộ Tam Nương
60. Địa Hao Tinh – Táng Môn Thần Đào Húc
61. Địa Mặc Tinh – Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thuỵ
62. Địa Xương Tinh – Mao Đẩu Tinh Khổng Minh
63. Địa Cường Tinh – Độc Hoả Tinh Khổng Lượng
64. Địa Phi Tinh – Bát Tý Na Tra Hạng Sung
65. Địa Tẩu Tinh – Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn
66. Địa Xảo Tinh – Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiện
67. Địa Minh Tinh – Thiết Dịch Tiên Mã Lân
68. Địa Tiến Tinh – Xuất Động Giao Đồng Uy
69. Địa Thoái Tinh – Phan Giang Thần Đồng Mãnh
70. Địa Mãn Tinh – Ngọc Phạn Cang Mạnh Khang
71. Địa Toại Tinh – Thông Tý Viện Hầu Kiện
72. Địa Chu Tinh – Khiến Giản Hổ Trần Đạt
73. Địa Ẩn Tinh – Bạch Hoa Xà Dương Xuân
74. Địa Di Tinh – Bạch Diện Lang Quân Trịnh Thiên Thọ
75. Địa Lý Tinh – Cửu Vy Quy Đào Tôn Vượng
76. Địa Tuấn Tinh – Thiết Phiến Tử Tống Thanh
77. Địa Nhạc Tinh – Thiết Khiếu Tử Nhạc Hoà
78. Địa Tiệp Tinh – Hoa Hạng Hổ Cung Vượng
79. Địa Tốc Tinh – Tùng Tiến Hổ Đinh Đắc Tôn
80. Địa Trấn Tinh – Tiểu Già Lạn Mục Xuân
81. Địa cơ Tinh – Thao Đạo Quỷ Tào Chính
82. Địa Ma Tinh – Vạn Lý Kim Cương Tống Vạn
83. Địa Yêu Tinh – Mô Tước Thiên Đỗ Thiên
84. Địa U Tinh – Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh
85. Địa Phục Tinh – Kim Nhỡn Bưu Thi Ân
86. Địa Tịch Tinh – Đả Hổ Tướng Lý Trung
87. Địa Không Tinh – Tiểu Bá Vương Chu Thông
88. Địa Cô Tinh – Kim Tiền Báo Tử Thang Long
89. Địa Toàn Tinh – Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng
90. Địa Đoản Tinh – Xuất Lâm Long Trâu Uyên
91. Địa Giốc Tinh – Độc Giác Long Trâu Nhuận
92. Địa Tú Tinh – Hãn Địa Hốt Luật Chu Quý
93. Địa Tàng Tinh – Tiểu Diện Hổ Chu Phú
94. Địa Binh Tinh – Thiết Tý Phụ Xái Phúc
95. Địa Tổn Tinh – Nhất Chí Xoa Xái Khánh
96. Địa Nô Tinh – Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập
97. Địa Sát Tinh – Thanh Nhỡn Hổ Lý Vân
98. Địa Ác Tinh – Một Diện Mục Tiêu Đỉnh
99. Địa Xú Tinh – Thạch Tướng Quân Thạch Dũng
100. Địa Số Tinh – Tiểu Uý Trì Tôn Tân
101. Địa Âm Tinh – Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu
102. Địa Hình Tinh – Thái Viên Tử Trương Thanh
103. Địa Tráng Tinh – Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương
104. Địa Liệt Tinh – Hoạt Diêm La Vương Đình Lục
105. Địa Kiện Tinh – Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tứ
106. Địa Hao Tinh – Bạch Nhật Thử Bạch Thắng
107. Địa Tặc Tinh – Cổ Nhượng Tao Thời Thiên
108. Địa Cẩu Tinh – Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ

Read Full Post »

Older Posts »