Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘BIỂU TƯỢNG TRANG TRÍ TRÊN GỐM SỨ TRUNG hOA’ Category

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 1 – Tre –Trúc

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 2 – Con Dơi

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ  3 – Chim Bạch Đầu

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ – 4 – Con Cua

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ – 5 – Tùng Bách

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 6 – Con Ong & con Khỉ

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 7 – Các loại Cá

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 8 – Cóc ba Chân , Hằng Nga & Lữ Hải

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 9 – Tiền Quan

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 10 – Hoa Thủy Tiên , Hoa Quế

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 11- Quả Đào , Quả Phật Thủ

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 12 – Ma Cô , Tiên Nữ , Đông Phương Sóc

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 13 – Con Rùa , Chim Hạc

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 14 – bầu Hồ Lô ( bầu eo )

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 15 – Tây Vương Mẫu

*Tìm hiểu biểu tượng trang trí trên gốm sứ TQ 16 – Nấm Linh Chi

*Hình tượng Hồ Lô – Khảo cứu văn hóa  P 1

*Hình tượng Hồ Lô – Khảo cứu văn hóa P 2

*Tích đạp tuyết tầm mai trên đồ sứ ký kiểu

*Tích nhân vật Tô Vũ

*Ý nghĩa một số biểu tượng hoa văn truyền thống trên gốm sứ TQ

*Hoa văn tiêu biểu trên gốm sứ Minh Thanh

*Hoa văn tiêu biểu trên gốm sứ Minh Thanh (tt)

*Hoa văn tiêu biểu trên gốm sứ Minh Thanh (tt*)

Read Full Post »

Older Posts »