Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘KIẾN THỨC MỸ THUẬT VIỆT NAM KỶ NIỆM THĂNG LONG 1000 NĂM’ Category

DANH MỤC TỔNG HỢP

*GIỚI THIỆU KIẾN THỨC MỸ THUẬT VIỆT NAM

*Mỹ thuật thời Lý

*Nghệ Thuật Kiến Trúc Thời Lý

*Nghệ Thuật Điêu Khắc Thời Lý

*Nghệ Thuật Trang Trí Gốm Thời Lý

*Mỹ Thuật Thời Trần

*Kiến Trúc Phật Giáo Thời Trần

*Nghệ Thuật Điêu Khắc Thời Trần

*Nghệ Thuật Trang Trí Gốm Thời Trần

*Mỹ Thuật Thời Lê

*Mỹ Thuật thời Tây Sơn

*Nghệ Thuật Kiến Trúc Thời Tây Sơn

*Hệ Thống Tượng Ở Chùa

*Mỹ Thuật Thời Nguyễn

*Nghệ Thuật Kiến Trúc Thời Nguyễn

*Lăng Tẩm Các Vua Nhà Nguyễn

*Trưng bày chuyên đề 1000 năm gốm Việt

*Hội thảo khoa học hoàng thành Thăng Long

*Cổ vật ở hoàng thành Thăng Long

*Triển lãm “’bảo vật hoàng cung’’ : tận mắt thấy ấn kiếm triều Nguyễn

*Công bố bảo vật hoàng cung

*Phẩm phục triều Nguyễn

*Họa tiết trong Mỹ thuật An Nam  :-Bài 1: Hoa tiết trang trí hình kỷ hà

*Họa tiết trong  mỹ thuật An nam  :bài 2 : Họa tiết chữ

*Họa tiết trong mỹ thuật An Nam : Bài 3 : Họa tiết tĩnh vật

*Họa tiết trong mỹ thuật An nam : bài 4 ; Họa tiết hoa –lá , dây lá &quả

*Họa tiết trong mỹ thuật An Nam : Bài 5 : Họa tiết hình thú – con rồng

*Họa tiết trong mỹ thuật An Nam : Bài 6 : Họa tiết hình thú – con lân

*Họa tiết trong mỹ thuật An Nam : Bài 7 : Họa tiết hình thú – con phụng

*Họa tiết trong mỹ thuật An Nam : Bài 8 : họa tiết hình thú – con rùa

*Họa tiết trong mỹ thuật An Nam : Bài 9 : Họa tiết hình thú  – con dơi

*Họa tiết trong mỹ thuật An Nam : Bài 10 : Họa tiết hình thú  – con sư tử

*Họa tiết trong mỹ thuật An Nam : Bài 11 : Họa tiết hình thú  – con cọp

*Họa tiết trong mỹ thuật An Nam : Bài 12 : Họa tiết hình thú  – con cá

*Kỵ húy

*Ngai thờ

*Đầu xuân nói chuyện Quốc Hoa

Read Full Post »

Older Posts »