Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘TRANH VẼ NHÂN VẬT NỮ’ Category

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

*Nude  figurative oil paintings by renso castaneda

*A selection of paintings (1850-1950)

*Nude charcoal drawings by zhaoming wu china

*Tranh sơn dầu của Xue Yanqun vẽ phụ nữ

*Tranh sơn dầu của Xue Yanqun vẽ phụ nữ – 2

*Tranh sơn dầu của Xue Yanqun vẽ Phụ nữ – 1

*Khám phá tranh nude

*Phụ nữ trong bộ tranh ‘’Tử Cấm Thành ‘’ của Khương Quốc Phương

*Topless Mona Lisa – Mona Lisa ….khỏa thân

*Họa sĩ tam xuyên và bộ tranh 100 mỹ nữ

*Tranh Trung Hoa vẽ phụ nữ – 2

*Tranh Trung Hoa vẽ phụ nữ ( họa sĩ đương đại )

*Loạt tranh “nuy’’ Timeless của Guan Zeju – ‘’cool’’

*Làm mẫu khỏa thân cho cha vẽ : kỳ quặc Trung Quốc !?

*Bức tranh ‘’nuy’’ nổi tiếng lập kỷ lục đấu giá

*Eroticism trong nghệ thuật hội họa

*Loạt tranh có tên ‘’Tề bạch Thạch  và Marilyn Monroe’’

*vẻ đẹp của người phụ nữ qua lịch sử mỹ thuật thế giới

*Bảy sự kiện lý thú về tranh “Mona Lisa’’

 

 

 

Read Full Post »

Older Posts »