Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘TRANH CỔ TRUNG HOA’ Category

MỤC LỤC – HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC

*Tranh quyển lụa  khủng  ‘’TK 18’’ bán gần 31 triệu đô la tại Paris

*Bức tranh nhái lại một tác phẩm của Lang Thế Ninh …

*Tranh sơn thủy và giá trị văn hóa , tư tưởng Phương Đông

*Tứ quân tử : Mai , Lan , Cúc , Trúc  trong tranh Trung Quốc

*Ấn chương trong thư họa Trung Hoa

*38 bức họa cổ do HS cung đình nhà Thanh Giuseppe Castiglione vẽ

*Những bức hỏa cổ( bích họa ) thời Tam Quốc , Tấn, Nam- Bắc triều

*Những bộ tranh và bức tranh cổ thời nhà Tùy và nhà Đường

*Những bộ tranh và bức tranh cổ thời Ngũ Đại Thập Quốc

*Những bức họa cổ Trung Quốc thời nhà Thanh(1644- 1840) phần cuối

*Những bộ tranh và bức tranh cổ triều Tống , Liêu , Kim (960-1230)– II

*Những bộ tranh và bức tranh cổ triều Tống , Liêu , Kim (960-1230) – I

*Hội họa Trung Hoa từ hình thành đến hết triều Nam Tống

*Hội họa Trung Hoa từ triều Nguyên đến hết triều Thanh

*40 bộ tranh và bức tranh cổ thời nhà Nguyên

*86 bộ tranh và bức tranh cổ thời nhà Minh

*86 bộ tranh và bức tranh cổ thời nhà Minh

*Tìm hiểu một số hình ảnh biểu tượng trong hội họa Trung Quốc xưa

*48 bức họa cổTrung Quốc thời nhà Thanh – tiếp theo

*48 bức họa cổ TQ , thời nhà Thanh

*28 bức họa cổ Trung Quốc , thời cận đại (1840-1911)

Read Full Post »

Older Posts »