Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 28th, 2009

Những tác phẩm gốm nghệ thuật “ấm trà” của anh Zhou (TQ)

Lời tác giả – nghệ sỉ  Zhou:

” Tôi tin rằng một nghệ sĩ phải có tài năng sáng tác ra nhiều thứ. Một tác phẩm nghệ thuật nên được tổng hòa vài tính cách như  khã năng lôi kéo thị hiếu, gây ấn tượng siêu thực và phải có tính khôi hài”

studio

studio

Ấm trà: sử dụng được hoặc đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật: ( nhấn trên hình để xem ảnh lớn )

 

 

Nhửng tác phẩm nghệ thuật khác cùng tác giả:

Big tose up (1995) Size: 20 x 13 x 14"

Big tose up (1995) Size: 20 x 13 x 14"

Desire (1995) Size: 66 x 17 x 16"

Desire (1995) Size: 66 x 17 x 16"

Good luck (1995) Size: 28 x 11 x 13"

Good luck (1995) Size: 28 x 11 x 13"

Thumb up (1995) Size: 24 x 11 x 11"

Thumb up (1995) Size: 24 x 11 x 11"

Victory (1995) Size: 27 x 13 x 11"

Victory (1995) Size: 27 x 13 x 11"

Point Down (1995) Size: 27 x 9 x 14"

Point Down (1995) Size: 27 x 9 x 14"

Kick (1996) Size: 31 x 10 x 11.5"

Kick (1996) Size: 31 x 10 x 11.5"

Run Faster (1996) Size: 31.5 x 28 x 8"

Run Faster (1996) Size: 31.5 x 28 x 8"

Standing on one finger (1998) Size: 31.5 x 13.5 x 9"

Standing on one finger (1998) Size: 31.5 x 13.5 x 9"

Self portrait with Arneson (1996) Size: 34 x 12.5 x 13"

Self portrait with Arneson (1996) Size: 34 x 12.5 x 13"

Ghost tree #1 (with blue jeans) (1999) Size: 72 x 24 x 15"

Ghost tree #1 (with blue jeans) (1999) Size: 72 x 24 x 15"

Ghost tree #2 (with white collar) (1999) Size: 71 x 19 x 19"

Ghost tree #2 (with white collar) (1999) Size: 71 x 19 x 19"

Ghost tree #3 (with Diaper)  (1999) Size: 67 x 21 x 16"

Ghost tree #3 (with Diaper) (1999) Size: 67 x 21 x 16"

Ghost figure #4 (ceramic with tree branch)(1999) Size: 92 x 14 x 12"

Ghost figure #4 (ceramic with tree branch)(1999) Size: 92 x 14 x 12"

Nguồn: Chinese clay art, USA

MỤC LỤC – GỐM NGHỆ THUẬT VIỆT NAM & QUỐC TẾ


Read Full Post »

Older Posts »