Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 19th, 2009

ALBUM HÌNH TOÀN TẬP GỐM SỨ CỔ TQ –

Thời kỳ từ triều đại nhà Tấn… cho đến hết triều đại nhà Đường

Đây là Album hình mô tả theo trình tự thời gian từ thời kỳ đồ đá mới đến hết triều đại nhà Thanh của các hiện vật gốm sứ  cổ Trung Hoa tiêu biểu nhất được trưng bày tại gallery gốm sứ – Viện bảo tàng Thượng Hải từ ngày 23 -24 tháng 8 năm 2008. Đây là bộ sưu tập xuyên suốt nhất của lịch sử nghệ thuật  gốm sứ Trung Hoa mà tác giả từng biết. (Được chụp bởi Gary L. Todd, tiến sĩ, giáo sư Sử Học tại trường đại học Sias International, Xinzheng, Henan, China.)

113

chậu xông celadon, triều đại Tây Tấn

214

celadon lion shaped Bixie (evil spirit exorciser), W. Jin (Tây Tấn)

lọ đựng nước celadon hình con cóc - triều đại Tây Tấn

lọ đựng nước celadon hình con cóc - triều đại Tây Tấn

xông hương men xanh - triều đại Tây Tấn

xông hương men xanh - triều đại Tây Tấn

celadon ewer, W. Jin, 265-317

celadon ewer, W. Jin, 265-317

Ấm nước vòi đầu gà - triều đại Đông Tấn (317-420 AD)

Ấm nước vòi đầu gà - triều đại Đông Tấn (317-420 AD)

greenware chicken head ewer, E. Jin

greenware chicken head ewer, E. Jin

celadon frog shaped jar, E. Jin

celadon frog shaped jar, E. Jin

gốm DeQuing men đen - Đông Tấn

gốm DeQuing men đen - Đông Tấn

bình men nâu gắn hình thú - Đông Tấn

bình men nâu gắn hình thú - Đông Tấn

bình celadon , Tam quốc, 222-280 AD

bình celadon , Tam quốc, 222-280 AD

Bình celadon, Tây tấn (W. Jin), 265-317 AD

Bình celadon, Tây tấn (W. Jin), 265-317 AD

celadon jar, W. Jin, 265-317 AD

celadon jar, W. Jin, 265-317 AD

greenware jar, W. Jin, 265-317 AD

Bình men xanh, Tây tấn (W. Jin), 265-317 AD

bình celadon, đồ gốm Wuzhou , Wu State Tam Quốc, 222-280 AD

bình celadon, đồ gốm Wuzhou , Wu State Tam Quốc, 222-280 AD

Tượng gốm xám lạc đà, đời nhà Tùy, 581-618 AD

Tượng gốm xám lạc đà, đời nhà Tùy, 581-618 AD

Tượng phụ nữ gốm trắng, nhà Tùy  581-618 AD

Tượng phụ nữ gốm trắng, nhà Tùy 581-618 AD

white glaze pottery woman, Sui, 581-618 AD

Tượng phụ nữ gốm trắng, nhà Tùy 581-618 AD

Tượng phụ nữ gốm trắng, nhà Tùy 581-618 AD

Tượng phụ nữ gốm trắng, nhà Tùy 581-618 AD

Tượng phụ nữ gốm trắng, nhà Tùy 581-618 AD

Tượng phụ nữ gốm trắng, nhà Tùy 581-618 AD

Tượng phụ nữ gốm trắng, nhà Tùy 581-618 AD

Tượng phụ nữ gốm trắng, nhà Tùy 581-618 AD

Tượng phụ nữ gốm trắng, nhà Tùy 581-618 AD

Tượng phụ nữ gốm trắng, nhà Tùy 581-618 AD

Tượng lạc đà men tam sắc ( tang sancai), triều đại nhà Đường

Tượng lạc đà men tam sắc ( tang sancai), triều đại nhà Đường

Tượng men tam sắc ( tang sancai), triều đại nhà Đường

Tượng men tam sắc ( tang sancai), triều đại nhà Đường

Tượng ngựa men tam sắc ( Tang sancai), triều đại nhà Đường

Tượng ngựa men tam sắc ( Tang sancai), triều đại nhà Đường

Tượng thần giử mộ men tam sắc ( tang sancai), triều đại nhà Đường

Tượng thần giử mộ men tam sắc ( tang sancai), triều đại nhà Đường

Tượng giử mộ men tam sắc ( tang sancai), triều đại nhà Đường

Tượng giử mộ men tam sắc ( tang sancai), triều đại nhà Đường

Tượng quan văn men tam sắc ( tang sancai), triều đại nhà Đường

Tượng quan văn men tam sắc ( tang sancai), triều đại nhà Đường

313

Tượng tam sắc ( tang sancai), triều đại nhà Đường

Tang sancai official

Tang sancai official

Tang sancai official

Tượng thần giử mộ men tam sắc ( Tang sancai)

Tượng thần giử mộ men tam sắc ( Tang sancai)

Tượng thần giử mộ men tam sắc ( Tang sancai)

Tượng ngựa men tam sắc ( Tang sancai)

Tượng ngựa men tam sắc ( Tang sancai)

Tượng lạc đà và người cởi men tam sắc ( Tang sancai)

Tượng lạc đà và người cởi men tam sắc ( Tang sancai)

Tượng người cởi ngựa men tam sắc ( Tang sancai)

Tượng người cởi ngựa men tam sắc ( Tang sancai)

Tang sancai horse & rider

Tang sancai horse & rider

Tang sancai horse & rider

Tang sancai horse & rider

Tang sancai horse & rider

Tang sancai horse & rider

Tượng phụ nữ - triều đại nhà Đường

Tượng phụ nữ - triều đại nhà Đường

Tang pottery woman

Tượng người - triều đại nhà Đường

Tượng phụ nữ - triều đại nhà Đường - Tang sancai

Tượng phụ nữ - triều đại nhà Đường - Tang sancai

Tượng phụ nữ - triều đại nhà Đường

Tượng phụ nữ - triều đại nhà Đường

46

Đồ gốm - triều đại nhà Đường

Đồ gốm - triều đại nhà Đường

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »