Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 17th, 2009

ALBUM HÌNH TOÀN TẬP GỐM SỨ CỔ TQ –

Thời kỳ từ triều đại nhà Thương, nhà Chu… cho đến hết triều đại nhà Hán

Đây là Album hình mô tả theo trình tự thời gian từ thời kỳ đồ đá mới đến hết triều đại nhà Thanh của các hiện vật gốm sứ  cổ Trung Hoa tiêu biểu nhất được trưng bày tại gallery gốm sứ – Viện bảo tàng Thượng Hải từ ngày 23 -24 tháng 8 năm 2008. Đây là bộ sưu tập xuyên suốt nhất của lịch sử nghệ thuật  gốm sứ Trung Hoa mà tác giả từng biết. (Được chụp bởi Gary L. Todd, tiến sĩ, giáo sư Sử Học tại trường đại học Sias International, Xinzheng, Henan, China.)

Shang & Zhou pottery ( gốm thời kỳ nhà Thương và nhà chu)

Shang & Zhou pottery ( gốm thời kỳ nhà Thương và nhà chu)

gốm thời nhà Thương

gốm thời nhà Thương

gốm thời nhà Thương.

gốm thời nhà Thương.

gốm thời nhà Thương.

gốm thời nhà Thương.

61

gốm thời nhà Chu.

Gốm thời Chiến Quốc

Gốm thời Chiến Quốc

" gốm sứ celadon nguyên thủy" được sản xuất trong thời nhà Thương - Đông Hán

" gốm sứ celadon nguyên thủy" được sản xuất trong thời nhà Thương - Tây Hán

celadon ding, Spring & Autumn

celadon ding, Spring & Autumn

Cốc uống nước celadon thời Chiến Quốc

Cốc uống nước celadon thời Chiến Quốc

celadon chun yu (nhạc cụ cổ), Chiến Quốc

celadon chun yu (nhạc cụ cổ), Chiến Quốc

nồi celadon,Chiến Quốc

nồi celadon,Chiến Quốc

celadon zhong (chuông), thời Chiến Quốc

celadon zhong (chuông), thời Chiến Quốc

Vò celadon thời Hán

Vò celadon thời Hán

152

Tượng gốm thời Tây Hán

tượng gốm thời Tây Hán

tượng gốm thời Tây Hán

Tương chó thời Đông Hán

Tương chó thời Đông Hán

Tương nhạc công thời Đông Hán

Tương nhạc công thời Đông Hán

Tương nhạc công thời Đông Hán

Tương nhạc công thời Đông Hán

202

Tượng người cưởi ngựa thời nhà Tần

Tượng phụ nữ thời nhà Tần

Tượng phụ nữ thời nhà Tần

Tượng quan văn và người hầu thời nhà Tần

Tượng quan văn và người hầu thời nhà Tần

tháp canh gốm men xanh thời Đông Hán

tháp canh gốm men xanh thời Đông Hán

Tượng gốm men màu, Đông Hán

Tượng gốm men màu, Đông Hán

Tượng gốm đỏ, Đông Hán

Tượng gốm đỏ, Đông Hán

Tượng gốm xám người cầm xẻng, Đông Hán

Tượng gốm xám người cầm xẻng, Đông Hán

 gốm men xanh,chân đèn hình con gấu, Đông Hán

gốm men xanh,tượng chó, Đông Hán

gốm men xanh,chân đèn hình con gấu, Đông Hán

gốm men xanh,chân đèn hình con gấu, Đông Hán

gốm phủ men ,tượng con vịt, Đông Hán

gốm phủ men ,tượng con vịt, Đông Hán

brown & green pottery lian (hộp đựng đồ trang điểm), Đông Hán

brown & green pottery lian (hộp đựng đồ trang điểm), Đông Hán

Vò đựng nước và thực phẩm, Đông Hán

Vò đựng nước và thực phẩm, Đông Hán

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Advertisements

Read Full Post »

ALBUM HÌNH TOÀN TẬP GỐM SỨ CỔ TQ –

Thời kỳ đồ đá mới

Đây là Album hình mô tả theo trình tự thời gian từ thời kỳ đồ đá mới đến hết triều đại nhà Thanh của các hiện vật gốm sứ  cổ Trung Hoa tiêu biểu nhất được trưng bày tại gallery gốm sứ – Viện bảo tàng Thượng Hải từ ngày 23 -24 tháng 8 năm 2008. Đây là bộ sưu tập xuyên suốt nhất của lịch sử nghệ thuật  gốm sứ Trung Hoa mà tác giả từng biết. (Được chụp bởi Gary L. Todd, tiến sĩ, giáo sư Sử Học tại trường đại học Sias International, Xinzheng, Henan, China.)

Trong giai đoạn này cư dân các tộc người TQ cổ sinh sống rải rác dọc theo sông Hoàng Hà, thượng lưu hay hạ lưu con sông này hoặc phía bắc, phía nam của nó và xây dựng thành những quần thể có sinh hoạt văn hóa đặc trưng khác nhau.

Mô tả hoạt động nghề gốm trong các khu vực ở thời kỳ đồ đá mới.

Mô tả hoạt động nghề gốm trong các khu vực ở thời kỳ đồ đá mới.

Văn hóa Peilingan _ TQ

Văn hóa Peilingan _ TQ

Văn hóa Peilingan _ TQ

Văn hóa Peilingan _ TQ

Văn hóa Hemudu _ TQ

Văn hóa Hemudu _ TQ

Văn hóa Hemudu _ TQ

Văn hóa Hemudu _ TQ

Văn hóa Yangshao, Dawenkou, & Longshan Cultures

Văn hóa Yangshao, Dawenkou, & Longshan Cultures

Văn hóa Yangshao _ TQ

Văn hóa Yangshao _ TQ

Văn hóa Yangshao _ TQ

Văn hóa Yangshao _ TQ

Văn hóa Yangshao _ TQ

Văn hóa Yangshao _ TQ

Văn hóa Longshan _ TQ

Văn hóa Longshan _ TQ

Văn hóa Longshan _ TQ

Văn hóa Longshan _ TQ

Văn hóa Dawenkou _ TQ

Văn hóa Dawenkou _ TQ

Văn hóa Majiayao _ TQ

Văn hóa Majiayao _ TQ

Văn hóa Majiayao _ TQ

Văn hóa Majiayao _ TQ

Văn hóa Majiayao _ TQ

Văn hóa Majiayao _ TQ

Văn hóa Majiayao _ TQ

Văn hóa Majiayao _ TQ

Văn hóa Majiayao _ TQ

Văn hóa Majiayao _ TQ

Văn hóa Majiayao _ TQ

Văn hóa Majiayao _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Songze _ TQ

Văn hóa Liangzhu _ TQ

Văn hóa Liangzhu _ TQ

Văn hóa Liangzhu _ TQ

Văn hóa Liangzhu _ TQ

Văn hóa Liangzhu _ TQ

Văn hóa Liangzhu _ TQ

Văn hóa Liangzhu _ TQ

Văn hóa Liangzhu _ TQ

Văn hóa Liangzhu _ TQ

Văn hóa Liangzhu _ TQ

Văn hóa Liangzhu _ TQ

Văn hóa Liangzhu _ TQ

 

MỤC LUC – SƯU TẦM GỐM SỨ TRUNG HOA – KIẾN THỨC

Read Full Post »