Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 12th, 2009

Sách mi? A dictionary of Womanese!

Thưa các bạn nam giới, bạn có thể cho rằng mình giỏi tiếng Anh, nhưng khi giao tiếp với phụ nữ, họ có thể làm bạn kinh ngạc. Đây là quyển từ điển ngôn ngữ phụ nữ “A dictionary of Womanese” của chúng tôi. Hãy hiểu thấu đáo những thuật ngữ dưới đây, rồi bạn sẽ thấy quan hệ của bạn với phái nữ cải thiện rõ rệt.

Đúng nghĩa của những từ được phụ nữ sử dụng:

front-view-portrait_254332sdc

1.Fine – tôi đúng, chấm dứt bàn cãi, anh cần câm miệng lại.

2.That’ s okay – một trong những câu nguy hiểm nhất phụ nữ dùng khi nói chuyện với nam giới. “That’ s okay” ý nghĩa là cô ta cần suy nghĩ lâu và kỹ lưởng hơn trước khi kết luận anh sẽ trả giá lỗi lầm của anh khi nào và như thế nào.

3.Nothing – sự bình lặng trước khi cơn bão đổ đến. ở đây có nghĩa là “something” và anh nên chuẩn bị là hay hơn hết. Thông thường trong những cuộc tranh luận bắt đầu bằng “nothing” thường kết thúc với “fine” (xem mục 1).

4.Five minutes – Nếu khi phụ nữ bận mặc đồ, nó có nghĩa là “haft an hour”, đừng nổi điên vì nó cũng có cùng một ý nghĩa khi anh nói mỗi khi mắc bận việc gì quanh nhà.

5.Thanks – người phụ nữ đang cám ơn anh. Đừng thắc mắc mà hãy cứ bằng lòng. Chỉ cần nói “you’ re welcome”, và cứ mặc nhiên.

6.Loud sigh (thở dài) – không thật sự là một câu nói, mà đúng hơn là một câu không nói ra. Nó có nghĩa là cô ấy nghĩ anh là thằng ngu đần và thắc mắc tại sao cô ấy lại đứng đây tranh luận với anh về cái gọi là “nothing” ( xem mục 3).

7.Go ahead (cứ việc!) – đây là lời thách, không phải là được phép ( đừng thực hiện).

8.Don’t worry about it, I got it – câu nói nguy hiểm nhất hàng thứ hai. Nó có nghĩa là một người phụ nữ đã yêu cầu một người đàn ông nhiều lần làm một việc gì đó và bây giờ đang đích thân thực hiện ( điều này dẫn đến việc nếu sau này bạn hỏi “ what’s wrong” thì câu trã lời sẻ là “nothing” ở mục 3).

9.

Hãy đón mua và đọc. Chúng tôi đang nghiên cứu xem xét giá phát hành!

*MỤC LỤC – GIẢI TRÍ – THƯ GIÃN


Read Full Post »